Valid XHTML 1.0 Transitional


Snabbnavigering

» Hem
» Slippa inbrott
» Risker med Låscylindern
» C-profil
» Trasigt Lås?
» Vad köpa för inbrottsskydd?
» Intervju med 20 tjuvar
» Larm
» Larm-Centralenheten
» Larmdetektorer
» Larmdon
» Larmsändare
» Trådlösa larm
» Risker med telefonledning
» Risker med GSM
» Referenser/Länkar
» Kameraövervakning
» Bygg eget billigt GSM larmInbrottsskydd & Inbrottslarm

Vi går igenom intervjuer med inbrottstjuvar och tittar på larm (Inbrottslarm, Villalarm, Hemlarm), bättre lås, brytskydd m.m. så att du kan minska risken för inbrott

Att få inbrott är aldrig kul. Att veta att någon främmande person har rotat i dina mest privata lådor ger en väldigt obehaglig olustkänsla.

Dessutom riskerar man att förlora så kallade ovärderliga föremål, saker man ärvt från mor och farföräldrar, sina egna vigselringar och liknande.
Risken är i och för sig generellt större att man skall råka ut för en vattensakada i sitt hus (ca 4 gånger större enligt uppgift), till minst samma skadekostnad som ett inbrott, men det blir inte lika personligt kränkande med en vattenskada.

Förrutom själva stölden så kan de samtidigt förstöra väldigt mycket. Både under själva inbrottet och efteråt med följdskador om ex. de lämnar kvar fönster öppna vintertid.
Vissa kan till och med medvetet förstöra genom att sätta på alla spisplattorna, öppna fönstren och sätta på varmvattenkranen innan de lämnar ditt hem.
Får det stå så oupptäckt, i någon vecka eller två, så är det kanske där den största skadan sker.
Vad ska man göra för att slippa inbrott?


"Som man frågar får man svar" eller "det beror delvis på vem du frågar".
Frågar du en låssmed så har han kanske gallergrind, bättre lås och C-profil överst på listan.
Frågar du en som säljer dörrar så säger han troligtvis att du ska investera i en bra säkerhetsdörr, helst en i klass fyra med tillhörande bra karm.
Frågar du en som säljer larm säger han förstås ett bra larm, gärna kompletterad med en övervakningskamera.

Inget svar är direkt fel och att ha allt är förstås bäst men det kostar.
Det beror också mycket på hur du bor - Bor du 75 meter över marken med en solid entrédörr, omgiven av kraftiga betongväggar eller bor du i liten stuga lång ute på landet, med många fönster i markplan och klent virke runt dörrkarmen?
Det är dina pengar och ditt hus/lägenhet, så du ska naturligtvis göra din egen bedömning anpassad efter just dina förutsättningar. Förhoppningen är att du efter att ha läst mer på denna sida, ska få ett lite bättre underlag för att göra din egen bedömning.

Bild: Lägenhet högt upp Bild: Liten stuga på Lande

Eftersom denna sida just heter moderna-inbrottslarm.se så kräver det förstås nya moderna tankegångar, byggda på nån typ av "forskning" och inte så mycket vad olika yrkesgrupper säger, kanske ibland med en viss baktanke.

Det finns däremot en yrkesgrupp som borde - sitta inne - med de bästa svaren och det är inbrottstjuvarna själva - Eller hur?
Nedan kommer "svaret" från dem. Därefter försöker vi bryta ner vad som stod i deras svar till konkreta tips, vilka inte alltid handlar om att köpa nåt.

Intervju med 20 inbrottstjuvar

Svar från tjugo inbrottstjuvar på trettio påståenden om vad de tycker illa om

Tabellen nedan (mycket förtjänstfullt skapad av närpolisen Kent Piras) bygger på intervjuer av 20 inbrottstjuvar, vilka fått poängsätta vad de ogillar mest hos sina "kunder".

Högsta möjliga poäng är 100 vilket motsvarar att samtliga 20, poängsatt påståendet med en femma.
Lägsta möjliga är 20 vilket motsvarar att samtliga de 20, vid påståendet satt det lägsta betyget, en etta.

Plats Topp 10 skyddsmetoder Poäng
1Mycket människor i området 79
2Vetskap om hund 78
3Gallergrind 78
4Fönstergaller 77
5Vetskap om larm 76
6Synliga människor i området 72
7Eftersatt hus (oordning, brytskador, klotter) 72
8Frågvisa människor i området 70
9Säkerhetsdörr 66
10God insyn till inbrottsobjektet (Det tilltänkta fönstret/dörren har boende mitt emot, företag, trafikerad gata el. liknande) 64
Plats Övriga skyddsmetoder Poäng
11Antal lås på dörren 63
12Kamerabevakning 59
13Vetskap om att människor finns i området (t.ex. i angränsande lägenhet) 58
14Typ av lås på dörren 58
15Skylt om larm 56
16Brytskydd med negativ brytvinkel längs hela dörrbladet 56
17Skylt om kamerabevakning 54
18Skylt om grannsamverkan 53
19Öppen dörr (Kan av vissa uppfattas som att det finns folk i huset och undviks därför) 49
20Skylt om bevakat område 45
21Fönsterlås 45
22Skylt om hund 42
23Brytskydd (T-järn vid låsen) 40
24Butiker i eller i nära anslutning till objektet 33
25Stängd olåst dörr 31
26Väl underhållet hus (god ordning, utan skadegörelse och klotter) 27
27Fasadmonterad byggnadsställning 25
28Avgränsning som markerar privat område (ex. staket, buskar) 24
29Synligt "bytesvärde" 23
30Skylt om privat område 21


Kommentar - Vissa av tio i topp punkterna kan vara lite svåra att göra något åt, ex "mycket människor i området".

Andra kan vara mindre trevliga, ex "eftersatt hus med brytmärken på huset"!

Hundar är bevisligen effektiva men hund kanske inte är helt lätt att skaffa för alla.

Fönstergaller är bra om man har källarfönster som är tillräckligt stora för att någon ska kunna krypa in där.
Annars kan det se lite väl instängt ut med galler i fönster. Det är kanske något framförallt butiker och företag skaffar.

Nåt som inte fanns med i frågorna men som senare framkom, var att man absolut inte ville göra inbrott hos grovt kriminella - Det är kanske heller inget är något seriöst alternativ för de flesta av oss.
Nu tar vi punkt för punkt och försöker och funderar på om det är något som kan anammas.

(För dig som surfat runt mycket tidigare på ämnet säkerhet, är troligen mycket av nedanstående redan bekant men jag hoppas att även du skall hitta något guldkorn)

Punkterna 1, 2, 4, 6 & 7 har jag redan nämnt ovan och dem går vi inte in på djupare här, utan vi går direkt på de resterande punkterna:


Gallergrind

Plats skyddsmetod Poäng
3Gallergrind78


Har man en lägenhet och den ligger en bit upp i huset, utan möjlighet att hoppa ner på balkongen, är entrédörren den enda rimliga väg för tjuven att ta.

En gallergrind innanför entrédörren kan då vara väldigt jobbigt för tjuven, särskilt om den kommer som en överaskning. Inbrottstjuven har kanske kämpat länge med ytterdörren och trodde sig vara inne - Är han/hon stressad så kanske detta är den berömda droppen som gör att man avviker, för att inte riskera att bli ertappad.
Detta gäller förstås särskilt om larmet gick igång när ytterdörren öppnades.

Har du däremot en villa eller fritidshus, kanske det finns bättre saker att lägga pengarna på än just en gallergrind innanför entrédörren.

Larm


Plats skyddsmetod Poäng
5Vetskap om larm 76
15Skylt om larm 56


Skyddsmetoden "Larm " (här syftande på Inbrottslarm/Villalarm/Hemlarm) är en tung bit att beskriva och den delas därför upp i fyra undergrupper:

  • Larmets centralenhet
  • Detektorer eller sensorer ex. magnetkontakt eller PIR detektor
  • Larmdon ex. siréner eller blixtlampor m.m
  • Larmsändare för överföring via GSM eller telefonledning


Larmets centralenhet

Centralenheten kan vid larm från en sensor välja att dra igång ljusblixtar, larmsiréner och skicka meddelanden till förvalda telefonnummer etc.
Hur beslutet skall tas kan hos intelligentare centralenheter programmeras, så att den kanske inte drar iväg ett larm för enbart en rapport från en sensor, utan väntar in även en andra sensors larm innan den drar igång skarpt larm.

Den sistnämnda typen av larm kallas ofta A-larm och är tex det polisen eventuellt kan tänkas åka ut på.
Vaktbolag resonerar ofta likadant.
Ett B-larm innebär att endast en sensor/detektor har aktiverats och det anses vara för stor osäkerhet att bara åka ut på sånt, då det alltför ofta då är fråga om falsklarm.

Till centralenheten finns en keyboard för aktivering/deaktivering av larmet, något som i vissa fall även kan göras med en trådlös sändare, precis som de flesta moderna billarm har i dag.
Det är viktigt att centralenheten inte placeras så att tjuven snabbt hinner slå sönder den när denne kommer in i huset.
Centralenheten bör gömmas medan avstängnings-anordningen (keyboarden) placeras i hallen, direkt innanför ytterdörren.
Det är sedan bra är om inga synliga trådar visar vägen till den gömda centralenheten.

Larmets centralenhet bör som extra säkerhet skyddas genom att utrymmet där centralenheten sitter, har en egen detektor som utan fördröjning avger ett larm om någon tar sin in där.

Det finns en mängd centralenheter att köpa ex. Tjeckiska Jablotrons kameralarm
eller Wisdom.

Valet av centralenhet styr sedan i princip valet för alla detektorer och larmdon du sedan ska köpa, då det inte finns någon standard för hur de ska kommunicera mellan fabrikaten.
Enda likheten är att de i bästa fall använder samma frekvens, men det kommer man inte långt med.

Larmdetektorer/sensorer

Magnet sensorer: Dessa enkla men effektiva sensorer används för att övervaka dina fönster och dörrar.
De kommer vanligtvis i två delar. En del av larmet är knuten till den fasta karmen runt ditt fönster eller dörr.
Den andra delen är knuten till den vanligtvis öppningsbara fönsterbågen.
När larmet är inställt och på plats kommer varje obehörigt intrångs försök, att skilja magneterna åt och larmet aktiveras därmed.
Några magnetiska larm är så känsliga att även en rubbning av den låsta fönstret eller dörren, kommer att utlösa larmet.

Vibrations och stöt-detektor: De använder piezo elektriska material som avger en svag elektriska spänning om de kommer i rörelse. En vibrations/stöt-detektor kan vara bra att ha på exempelvis altandörren så att larmet går redan när kofoten körs in genom dörrspringan. Pris för en trådlös 868 MHz vibrationsdetektor ofta mellan 500 och 1.000 kronor. En trådad ligger däremot ofta under 500 kronor.

Luft-tryckskänsliga larm/sensorer: Dessa sensorer innebär att den minsta förändring i lufttrycket, ex. genom att ett fönster öppnas eller stängs, aktiverar larmet.
De är så känsliga att de kan täcka ett område på upp till 300 kvadratmeter.
När dessa enheter är inställda på känsligaste läge, sägs det att en enkel beröring av t.ex. en hand på dörrhandtaget, aktiverar larmet.
En av fördelarna med den här typen av larm är dess mobilitet. Många av de olika modellerna kan användas som personlig larmsystem när du är ute och reser. Denna larmtyp är också förhållandevis billiga att köpa.
www.combinedsafety.com
auto.howstuffworks.com
En kombination av en lufttrycks sensor och en frekvenslyssnare som lyssnar på frekvenser som genereras när glas går sönder finns här:
Jablotron GBS sensor
Nackdelen med dessa kan vara att ex. på hösten, när stormbyarna kommer insvepande, kan tryckstegringen leta sig in via ventiler och springor så att detektorn avger ett falsklarm.

Infra Ljud detetektorer är en variant på ovanstående. Ljud är som bekant en snabb lufttrycksförändring och en infra ljuds-detektor lyssnar efter ej hörbart ljud som uppkommer i samband med att ex. en dörr eller fönster öppnas.
Om du har stora fläktar som automatiskt slår på eller av när huset är larmat, kanske du ska kolla lite bättre innan du köper en sån men visst är det en bra idé för ett vanligt självdrags-ventilerat hus.
De är heller inte lämpliga för radhus/parhus då de pga sin känslighet kan detektera grannens aktiviteter om det nu inte är helt lufttätt mellan husen. Exempel på en Infra ljuds detektor


Infraröda rörelsedetektorer: Rörelse detektor larm (PIR) är en av de mest konventionella larmen på marknaden i dag.
Det finns aktiva och passiva rörelsedetektorer:
Passiva detektorer, ofta kallade PIR, "lyssnar" framförallt efter strålning som ligger omkring 9,4 μm , dvs den strålning som en kropp på 32-33 grader utstrålar (hudens temperatur hos en människa).
Med hjälp av denna passiva infraröda teknik kan oftast en inkräktare lätt upptäckas.

Det går att ha PIR system med mycket smala sektorer som ex. läser av värmestrålning från ett smalt segment utefter fasaden s.k. linjedetektor.
Det gör att larmet går om någon går mot fasaden för att titta genom ett fönster.
Rådjur och andra som troligen inte går helt nära fasaden kommer däremot inte att orsaka falsklarm. Katter och hundar är normalt, beroende på installation, för låga för att aktivera larmet och kommer inte heller att aktivera larmet.
Fasaddetektor från GB trading
Mindre fasaddetektor från Jablotron

Generellt är PIR detektorer bra på att känna av rörelser i sidled, sett från detektorns synvinkel.
Rörelser rakt mot den är däremot svårare att detektera. Försök därför att placera den så att en ev. tjuv troligtvis inte kommer att gå exkat rakt emot detektorn, utan försök ta denne vinkelrätt från sidan.

Problem med PIR-system kan dock uppstå om solen håller på att gå upp och de tidiga solstrålarna lyser ex. på blad som sitter framför kameran och rör sig i den tidiga morgonbrisen - Då kan den falsklarma.
Försök därför att hålla rent från lösa föremål framför detektorn.
Varma luftströmmar från fläktar kan också orsaka problem.
Solinstrålning från fönster likaså.

Det senaste inom PIR tekniken är annars att de kompletteras med en inbyggd mikrovågs-sändare, där de efter en infraröd avvikelse, skickar ut en mikrovåg för att bekräfta att något rörligt föremål finns där innan larmet går till centralenheten - Detta för att undvika onödiga falsklarm.
kombinationsdetektor (PIR + Mikrovågor)

Det finns husdjurslinser som gör att mindre husdjur, katter och mindre hundar, skall kunna röra sig fritt i huset fastän det är larmat. (Ett alternativ till PIR detektorer, om man har husdjur, kan vara att installera en infra ljuds detetektor som nämndes en bit upp)
Det finns en teknik utvecklad av Visonic, kallad TSI (Target Specific Imaging) som gör att den kan se skillnad på kroppens form hos ett husdjur, upp till en viss storlek, respektive en människas form.

Aktiva infraröda detektorer (IR) skickar ut en egen IR stråle (våglängd på denna strålningen ligger omkring 0,8 ~ 0,95 mikrometer) och den lyssnar efter den reflekterande strålning som kommer tillbaka.
Sker det en tillräckligt stor förändring i den mottagande IR strålningen, så larmar den (lite som en radar). Denna teknik är, vad jag känner till, inte så vanlig i larm.


Laser detektorer för volymavkänning av större utomhusområden finns, men de kostar tyvärr omkring 50-60 Tkr + moms. laserdetektorLarmdon

Under avdelningen larmdon finns förrutom det vanliga, starka siréner och blixtlampor, nu även en intressant produkt

Rökgenerator
För att ytterligare försvåra för inbrottstjuven kan man vid larm snabbt fylla huset/lägenheten med ofarlig rök.
Detta försvårar för tjuvarna att lokalisera sig och ger ett extra stressmoment, förrutom det övriga med tjutande larm m.m.

Ett danskt företag har bla denna produkt - (Se gärna deras demofilm, till höger i deras hemsida, från ett inbrottsförsök i en stormarknads kassaavstämnings-kontor)
www.protectglobal.com
PDF broshyr om rökgeneratornEfter att ha tagit upp dessa tre enhter: larm, detektorer och larmdon, är det på sin plats med en kort beskrivning om samspelet mellan centralenheten, sensorerna/detektorerna och larmdonen

Kommunikationen kan gå via tråd/signalkabel eller trådlös. Jag kommer endast att beskriva den trådlösa metoden:

Trådlösa larm

När man talar om trådlösa larm menar man vanligtvis huruvida det är en kabel mellan de olika sensorerna och larmets centralenhet.
Om den signalleringen är trådlös använder sig den vanligtvis av frekvenserna 433,92 eller 868,42/868,65/868,95 MHz.

433 MHz hör normalt sett till lite äldre larm och delas av en mängd andra trådlösa apparater för hemmet, ex trådlösa termometrar och väderstationer, garageportsöppnare samt normal amatörradiotrafik.
Dessvärre kan ex. en amatörradio kontinuerligt sända på denna frekvens och i och med dess normalt sett större effekt, kommer den att effektivt att blockera all signallering mellan sensorerna och centralenheten.
Sker det ett intrångsförsök under den tiden, kommer centralenheten inte att uppfatta detta intrångsförsök och larm utgår alltså inte.
Problemet ligger dels i mängden apparatur som använder sig av just 433,92 Mhz, dels av att de får sända kontinurligt, utan avbrott för att släppa fram andra sändare. Vet en inbrottstjuv att du har ett larm som jobbar på just 433 MHz kan han med ganska enkla hjälpmedel störa ut dina sensorer, under tiden han gör inbrottet. Då gäller det att du även har några sensorer som är trådbundna, vilka tjuven i ett senare läge kommer att aktivera och utlösa larm.
Annars har du problem och du kommer att undra varför larmet inte fungerade, när du kommer hem och ser vad som hänt.

Detta problem är dessbättre till stora delar löst med införandet den högre frekvensen 868 MHz, där det är bestämt att sändande apparater inte får sända kontinuerligt, utan måste göra avbrott med jämna mellanrum vilket innebär att en larmsensor då kan sticka emellan och skicka sitt larm till centralenheten.
För mer information om 868 MHz tekniken - Läs gärna:
Wikipedia Z-Wave eller
Wikipedia ZigBee


Detta hindrar dock inte att en proffsig inbrottstjuv bygger, eller utomlands köper, en störsändare som jobbar på just 868 MHz, men det är lite knepigare än med 433 MHz där det är ganska enkelt och t.o.m. kan göras av misstag av husägaren själv, om han har för mycket apparatur som sänder på just denna frekvens.

Köper du en bättre trådlöst larmcentral bör den ha ett s.k. sabotageskydd som ger ett sabotagelarm om förbindelsen till sensorerna störs ut en längre tid, enligt ovan.
P.g.a. batterispar-funktioner kan det dock ta en stund innan det larmet avges och sedan kanske du inte ringer polisen bara för att sabotagelarmet har gått - Risken finns att du bara tror att det är någon typ av falsklarm.
Det kan ex. stå en lastbil med fjärrstyrd kran utanför ditt hus, som sänder på just 433 MHz, vilken triggat ditt sabotage-larm.


Sök gärna hos Post och Tele Styrelsen (PTS)
på 433-434 resp. 868-869 Mhz så ser du att för 433 MHz är "Amatörradio" högst upp i listan och "Larmtjänster" är, till skillnad från 868 MHz, inte alls är omnämnt för 433 MHz.

Tråd är oftast säkrast och 868 MHz är det näst bästa alternativet. Trådlöst går däremot ofta fortare att installera än tråd (dock inte alltid om man ex. får problem med störningar och reflexer).
Jag skulle rekommendera att du åtminstone har några sensorer som går via kabel eller som sitter direkt inbyggda i centralenheten och att du i övrigt använder 868 MHz utrustning, om plånboken tillåter det - Men bättre ett 433 MHz larm än inget larm alls!Och nu har det slutligen blivit dags att tala om kommunikationen mellan centralenheten och dig - Helst då med nåt bättre än enbart en tjutande sirén, eftersom vi skriver om moderna inbrottslarm!
Vi ska därför nu ta upp ämnet larmsändare.

Larmsändare


Om centralenheten skall skicka iväg larmet via förutbestämda telefonnummer kan det i sin tur gå trådlöst via mobilnätet eller via traditionella telefonledningar.
Installation av larm till de fasta publika telefonledningarna (PSTN) måste normalt sett ske i husets/lägenhetens första teleuttag i teleslingan, om flera telefoner finns.
(Annars kan larmsändningen lätt förstöras enbart genom att lyfta luren på en telefon, inkopplad i ett jack före larmet, i bostadens teleslinga)

Många centralenheter har möjlighet att, vid larm, spela upp ett förinspelat röstmeddelande, som spelas upp när mottagaren har svarat.

GSM/GPRS/3G är ett vanligt alternativ om fast telefonförbindelse saknas, men då det har vissa fördelar som möjlighet att sända bilder, via MMS, eller textmeddelanden, via SMS, kan det komma ifråga fastän fast telefon redan finns indragen.

Risker med larmsändning via traditionell telefonledning


Telefonledningar brukar i normala fall betraktas som "säkra" men de kan tyvärr i sin tur saboteras t.ex. om en telefonledning går efter husfasaden och därför lätt kan knipsas av, före inbrottet.
Går ledningen skyddad hela vägen, djupt nere i marken, är det lite säkrare men vissa tjuvar förstör då telefonledningarna längre fram i telebolagets kopplingsskåp, därefter gör de obehindrat inbrott i villor och hos företag.

Detta har bl.a. Sydsvenska dagbladet en artikel om här:
Liga slår ut inbrottslarm i Lund
Villaagare kritisk till larmbolag efter inbrott

Kanske det är dags att förse även teleskåpen med inbrottslarm?

En annan fara är att tjuven kan ta reda på ditt fasta telefonnummer och ringa upp det precis när han gör sitt inbrott - Då har han åtminstone 2 minuter på sig innan larmsändaren får en chans att ringa upp, då påringningstiden normalt sett är så lång, innan telefonstationen automatiskt bryter uppringningsförsöket.
För motsvarande Mobila GSM/3G larm med exempelvis ett eget kontantkort, upplyser man förslagsvis inte omvärlden om larmets telefonnummer, varför den risken inte finns på samma sätt.
Att ha ett eget hemligt telefonnummer via en extra fast telefonledning, enbart för ett larm, kostar för de flesta mer än det smakar (140-145 kr/månad).

Det var lite om nackdelen med att överföra larmet via en fast telefonledning

Dessvärre har även den Mobila varianten en akilleshäl...

Risker vid GSM överföring - GSM störsändare

Bild- GSM störsändare
Mobil överföring, via det publika mobiltelefonnätet (PLMN) ex. GSM, GPRS och 3G, anses generellt vara något säkrare än fast telefonledning.
Du bör dock ha i bakhuvudet att det utomlands finns s.k. "GSM Jammers" som är byggda för att störa ut mobil telefontrafik.
Dessa kanske inte är tänkta som inbrottsredskap i första hand, utan mer ett sätt för ex. restauranger och teatrar att få en mobilfri miljö, vilket kan vara lovvärt, men de kan samtidigt, rent generellt, ställa till det för sina närmaste grannar och, om fel personer får tag i dem, ordentligt förstöra för våra inbrottslarm!

Länken nedan går till en som kan störa ut GSM trafik i upp till 60-80 meter
GSM jammer

Det ska påpekas att det i Sverige och troligen i de flesta väst europesika länder, bara är våra teleoperatörer som har tillstånd att sända på GSM banden, varför sändningsutrustningen är både olaglig att använda och även att inneha, i sverige.

Om någon skulle försöka föra in den i landet torde Tullen ta utrustningen direkt, om de upptäcker den.
I sammanhanget ska nämnas att vissa fängelser under de senaste åren, dock kan få dispens att använda störsändare för att förhindra kriminell aktivitet styrd inifrån fängelserna. Dessa och olika delar av det Svenska Försvaret, är dock de enda undantagen av förbudet.

Ett möjlig sätt att förhindra att GSM förbindelsen störs ut, kan vara att montera en GSM antenn, högt uppe på hustaket, och hoppas att den signalen kommer att vinna i kampen om basstationens uppmärksamhet (Ändå bättre kanske är om man kan montera denna GSM antenn på grannens tak en bit bort?).

Dessvärre är teorin svår att testa i sverige då det som sagt är olagligt att ens inneha en sådan störsändare - Det gäller även ett larmföretag som skulle vilja testa sin utrustning.

Mer om GSM störsändare


Andra fördelar och nackdelar med Mobil telefoni resp. fast telefonledning i larmsammanhang

Fördelen med mobiltelefoni är att man inte bara kan överföra röstmeddelanden utan också textmeddelanden i form av SMS eller bilder i form av MMS.
I normala fall är detta att föredra då de ger mer information, men det finns ett par tidpunkter per år då det är mindre säkert. Detta är som du säker vet, under Julafton och Nyårsafton då dessa tjänster brukar bli överbelastade med alla hälsningar.
I bästa fall kommer text/bild-medddelandet fram efter några timmar men i värsta fall kommer de inte fram alls.
Ha därför alltid din larmsändare med MMS/SMS och vanligt röstsamtal med automatiskt röstmeddelande, om du har den funktionen på ditt larm.

Det ska dock sägas att även vanliga fasta telefonledningar kan skicka bilder och textinformation men då måste du skaffa nåt som automatiskt kopplar upp en modemförbindelsen, vilket inte är så vanligt i hemma-larm sammanhang, då mobiltelefoni, normalt sett, anses tillräckligt säkert eller till och med säkrare än vanlig oövervakad telefonledning.
Därför har mobiltelefonin mer eller mindre har slagit ut modemuppkopplings-varianten.
Vill du vara ännu säkrare, med (nästan) både hängslen och livrem, ska du skaffa en övervakad fast telefonledning ex.
Multicom Online
www.safetel.se

och en GSM/3G förbindelse som livlina om den fasta telefonförbindelsen skulle förstöras.

Väljer man exempelvis övervakning av teleledning med larm efter först 30 minuter, kostar det inte mer än 100-200 kr per månad, enligt uppgift.
Även Mobil kommunikation som GSM/3G kan, som nämndes ovan, övervakas med dessa tjänster.

Naturligtvis kan tjuvar förstöra både den fasta teleledningen och samtidigt störa ut GSM förbindelsen men har du inte miljoner liggande under madrassen så kanske de hellre hellre väljer grannen utan larm eller motsvarande inbrottsskydd.

Glöm inte att sätta upp dekaler om "larm" efter installationen, vilket vi kom fram till var avskräckande!
Har du ett larm med övervakningskamera är det dessutom ett lagstadgat krav att du informerar om detta, ex. genom dekaler.
Bild - Larmdekal

Det var skyddsåtgärden Larm!


För punkterna 6 (Synliga människor i området), 7 (Eftersatt hus) och 8 (Frågvisa människor i området) har vi flyktigt berört och det är också mest Frågvisa människor du som enskild kan påverka. Detta i form av Grannsamverkan. År 2010 var endast 6 procent av Sveriges hushåll med i Grannsamverkan, trots att det bevisligen är en bra åtgärd för att minska inbrotten.

Punkterna 6 och 7 är lite svårare att påverka för den enskilde, varför vi raskt går vidare.

När det gäller punkt 9 (Säkerhetsdörrar) kan vi rekommendera denna länk från Reinhold "Låset" Henriksson, en gammal expert på området.
Enligt Västerortspolisen i Stockholm tar sig dock ett proffs igenom en säkerhetsdörr på två minuter och det gör de om det finns något värdefullt att stjäla.

Punkt 10, God insyn till inbrottsobjektet, är lite enklare att åtgärda för den enskilde. Fram med häcksaxen/sågen bara, även om det kan svida lite att ta ner vackra buskar!
En belysning med timer eller som aktiveras av infrarött ljus är också bra för denna punkt. Angående belsning bör man tänka på att tjuven kan smyga fram och skruva loss glödlampan om den sitter så till att det lätt kan göras.


Så var det dags för en liten avrundning

Sammanfattning

Larm, säkerhetsdörr och någon form av grannsamverkan där man kollar upp okända i området kanske är de lättaste punkterna att ordna på topp-tio listan? Men mycket beror som sagt just på dina förutsättningar.

För att förhindra inbrott bör du troligen satsa både på ett bra mekaniskt skydd och på någon typ av larm eller annat som skrämmer bort inbrottstjuvarna. Att köpa den dyraste säkerhetsdörren, fönsterlås och brytskydd, (ett s.k. mekaniskt skydd) för kanske 50.000 kr men inte satsa en krona på ett larm, haltar lite.

Tjuvar kommer, med lite tid (ofta kortare tid än man kan tro), in på de flesta platser om de verkligen vill - Ett tjutande larm stressar däremot tjuven att snabbare försvinna därifrån, för att undgå upptäckt, än de annars skulle ha gjort utan larm.

Att göra tvärtom är förstås inte heller bra, dvs att ha ett dyrt larm men ex. en dörr där man enkelt kan krossa en liten ruta i dörren för att därefter sticka in handen och öppna inifrån.

Sträva efter att ha en lagom avvägning mellan både ett mekaniskt skydd och larm.
Har du ett hus som är värt kanske både två och tre miljoner kronor, kanske du ska överväga att åtminstone satsa någon promille, per år, på att uppgradera dina lås och larm. Det blir 2-3 tusen kronor per år i investeringbudgeten!
Lägg sedan till lösöret på 500 Tkr - 1 Mkr så har du ytterligare en slant i investeringsbudgeten.

Utvecklingen går hela tiden framåt, även hos inbrottstjuvarna, och i takt med att allt fler förbättrar sina hus kommer tjuvarna att leta sig fram till dem som har det sämsta skyddet - Vilket tyvärr kan drabba dig om du släpar efter för mycket i utvecklingen.
Husets läge och tjuvarnas förväntade byte från ditt hus spelar förstås också in.

En bra grannsamverkan är annars en av de billigaste och bästa försvarsåtgärderna du kan ha mot inbrottstjuvar.
Fast det förutsätter att man inte bara nöjer sig med, att sätta upp en skylt med ordet "Grannsamverkan" i området.


Vid pennan:

Bernt Grenmyr, Stockholm


Copyright 2010-2012 by Bernt Grenmyr Stockholm. All Rights Reserved.